Wsparcie po Polsku

Na tej stronie można znaleźć listę instytucji lub organizacji, które oferują pomoc lub wsparcie w West Yorkshire lub całej Wielkiej Brytanii w języku polskim.

Pomoc Psychologiczna

Polish Psychologists’ Association (stowarzyszenie polskich psychologów) jest instytucją charytatywną i oferuje konsultacje i terapię psychologiczną. Opłaty za sesje ustalane są w zależności od dochodów osoby i zaczynają się od zaledwie £10 za sesję; niektóre osoby (np. bezrobotni lub osoby otrzymujące pewne benefity) mogą zostać zwolnione z opłat. Ośrodek i poradnia rodzinna mają siedzibę w Londynie https://polishpsychologists.org/

Przemoc w Rodzinie

Fundacja Opoka z siedzibą w Bristol’u oferuje profesjonalną pomoc i praktyczne wsparcie dla kobiet i dzieci, które doświadczyły przemocy domowej. Fundacja prowadzi również warsztaty Programu Wolność (ang. Freedom Program). www.opoka.org.uk

Uzależnienia

Anonimowi Alkoholicy – mityngi w West Yorkshire:
Czwartek: 19:30-20:30, Jazeb Hall, 1 North Avenue, BD8 7NH BRADFORD
Sobota: 19:45-21:45, 29 Edmund Street, BD5 0BH BRADFORD
Niedziela: 12:30-14:00, Newton Hill Road, LS7 4JE LEEDS
Mityngi w innych miastach w UK można znaleźć na stronie https://spis.aa.org.pl/
Pomoc w języku angielskim: https://www.alcoholics-anonymous.org.uk/

Aby pójść na mityng nie musisz mieć pieniędzy żeby napić się tam kawy czy herbaty, nie musisz też nigdzie dzwonić, aby uprzedzić o swojej wizycie. Będąc na miejscu, nie musisz nic mówić, czytać, jeść, pić. Dosłownie nic nie musisz. Po prostu idziesz, siadasz, słuchasz. Na większości mityngów zasady typu, jak się zachować są przypominane na początku spotkania. Nie ma jakichś specjalnych reguł i jedynym warunkiem uczestnictwa w mityngu jest chęć zaprzestania picia.

Informacja ze strony polskiej intergrupy AA w Midlands: https://intergrupamidlands.co.uk/jak-uzyskac-pomoc/

Anonimowi Narkomani – mityngi polskojęzyczne – Yorkshire & Humberside
Środa: 19:00-20:30, Polskie Centrum Katolickie, Newton Hill Road, Chapel Allerton, LS7 4JE LEEDS
Niedziela: 10:00-11:30, St. Joseph’s Catholic Primary School, WF8 4AA PONTEFRACT
Mityngi odbywają się co tydzień i są otwarte, tzn. każdy może uczestniczyć, również osoby nieuzależnione
Kontakt: +44(0) 7510 354 154
Więcej informacji na stronie www.anonimowinarkomani.org/okregi-regionu-jezyka-polskiego-na/okreg-na-wyspach/
Pomoc w języku angielskim: https://ukna.org/ National helpline: 0300 999 1212

Gabinet Terapii Uzależnień w Polskim Centrum Terapii w Birmingham: https://centrumterapii.uk/gabinety/terapia-uzaleznien/

Pomoc Praktyczna, Tłumaczenia, Kursy Językowe

MJ Languages – Polish Community Centre CIC – Polskie Centrum w Wakefield
Adres: Thompsons House, 8a Thompsons Yard, Wakefield, WF1 2TP
Kontakt: T:01924365644, M:07768157674, 07501131860
http://pl.mjlanguages.co.uk/
www.facebook.com/MJlanguages